Feng Shui ฮวงจุ้ย

ฮวงจุ้ยจัดเป็นศาสตร์โบราณแขนงหนึ่งของจีน คือการศึกษาสภาวะแวดล้อม หรือการอยู่อาศัยที่เข้ากับสภาพแวดล้อมตามความเชื่อของจีน มีหลักการคล้ายคลึงกับสถาปัตยกรรมศาสตร์ คำว่าฮวง มีความหมายว่าลม และจุ้ยคือน้ำ ตามสำเนียงจีนแต้จิ๋วดังนั้นฮวงจุ้ยคือการไหลเวียนพลังงานบนผืนโลก ได้แก่ธรรมชาติต่างๆ เช่น น้ำ ลม ผืนดิน ความร้อน ผู้อยู่อาศัย และนำมาผสมผสานกันเพื่อให้สอดคล้องประสานกัน


การใช้หลักฮวงจุ้ยมาประยุกต์ในงานก่อสร้าง จึงหมายถึงการศึกษาสภาวะแวดล้อม พื้นที่ อารมณ์ และบรรยากาศโดยรอบของบริเวณก่อสร้างและก่อสร้างที่อยู่อาศัย หรือปรับแก้ให้รับกับสภาวะแวดล้อมดังกล่าว ตัวอย่างเช่น บ้านที่สูงโปร่ง จะมีอากาศถ่ายเทสะดวก ทำให้ผู้อยู่อาศัยไม่อึดอัด หรืออีกตัวอย่างหนึ่งคือ การสร้างบ้านให้มีพื้นที่บริเวณรอบบ้านพอสมควร โดยเฉพาะด้านหลังบ้านไม่ควรสร้างชิดกำแพง หรือติดสิ่งก่อสร้างอื่นๆ ซึ่งการมีพื้นที่ว่างดังกล่าวจะช่วยให้อากาศหมุนเวียนเข้าออกสะดวก และผู้อยู่อาศัยไม่อึดอัด เป็นต้น


การออกแบบตามหลักฮวงจุ้ย ไม่ใช่การออกแบบเรียบง่าย หรือแบบเซน (Zen) ที่เน้นความสงบ และว่างเปล่า แต่เป็นการออกแบบสิ่งก่อสร้างเหมาะกับการอยู่อาศัย เป็นการนำเอาสภาวะแวดล้อมมาใช้ให้เหมาะกับที่อยู่อาศัย ส่งผลให้ผู้อยู่อาศัยมีความสุขกายและสบายใจ

  • Black Facebook Icon
  • Black Instagram Icon

©2018 BY SIAMLEGENDSIGN